ต่อmcu https://learn-tipitaka.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=14-01-2012&group=19&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=14-01-2012&group=19&gblog=20 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกายตอนที่ 14 ตีรวนพระไตรปิฎก ก็ถอนรากพระสงฆ์ไทยสำเร็จ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=14-01-2012&group=19&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=14-01-2012&group=19&gblog=20 Sat, 14 Jan 2012 22:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-10-2011&group=19&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-10-2011&group=19&gblog=19 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกายตอนที่ 13 ไม่รักษาคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าไว้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-10-2011&group=19&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-10-2011&group=19&gblog=19 Thu, 13 Oct 2011 18:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=18 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพยอมเทศน์เรื่องการติดพิธีรีตองในการบวช ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=18 Fri, 07 Oct 2011 20:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=17 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกายตอนที่ 12 พระไตรปิฎกบาลีที่คนไทยนับถือคือฉบับเดิมแท้ เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุด-รักษาให้ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-10-2011&group=19&gblog=17 Fri, 07 Oct 2011 20:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=29-09-2011&group=19&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=29-09-2011&group=19&gblog=16 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกายตอนที่ 11 พระไตรปิฎกสำคัญต่อพระพุทธศาสนา-ไม่ควรคิดปรับปรุงแต่ควรรักษาไว้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=29-09-2011&group=19&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=29-09-2011&group=19&gblog=16 Thu, 29 Sep 2011 14:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=15 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพยอมเทศนาธรรม "ไม่ยอมเชื่อฟังจากภาครัฐ นำเด็กมารวมกันมาก ติดหวัดกันแยะ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=15 Wed, 21 Sep 2011 13:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=14 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกาย ตอนที่ 10 รักษาพระไตรปิฎกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-09-2011&group=19&gblog=14 Wed, 21 Sep 2011 13:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=13 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกาย อยากใหญ่ที่สุด ก็วุ่นวายที่สุด ...อุปัทวะ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=13 Mon, 12 Sep 2011 17:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=12 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[**ติดอาวุธทางปัญญา** กรณีธรรมกายตอนที่ 9 แนะนำเบื้องต้น : พระไตรปิฎก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=12-09-2011&group=19&gblog=12 Mon, 12 Sep 2011 19:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-09-2011&group=19&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-09-2011&group=19&gblog=11 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[**ติดอาวุธทางปัญญา** กรณีธรรมกายตอนที่ 8 พระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนให้สาวกใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-09-2011&group=19&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=07-09-2011&group=19&gblog=11 Wed, 07 Sep 2011 14:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=30-08-2011&group=19&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=30-08-2011&group=19&gblog=10 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[**ติดอาวุธทางปัญญา** กรณีธรรมกายตอนที่ 7 ไม่ใช่เรื่องทำให้แตกแยกแต่เจตนารักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=30-08-2011&group=19&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=30-08-2011&group=19&gblog=10 Tue, 30 Aug 2011 18:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=28-08-2011&group=19&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=28-08-2011&group=19&gblog=9 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[ กรณีธรรมกายตอนที่ 6 ไม่ควรยอมเสียพระศาสนาเพื่อรักษาตัวของตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=28-08-2011&group=19&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=28-08-2011&group=19&gblog=9 Sun, 28 Aug 2011 9:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=16-08-2011&group=19&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=16-08-2011&group=19&gblog=8 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณีธรรมกายตอนที่ 5 ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต และ ถาม-ตอบ ความชั่วด้านโมหะ(เพิ่มข้อมูลหลวงพ่อปัญญา)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=16-08-2011&group=19&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=16-08-2011&group=19&gblog=8 Tue, 16 Aug 2011 20:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=03-08-2011&group=19&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=03-08-2011&group=19&gblog=7 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตไตรย ที่ปรากฎในพระไตรปิฎกและอรรถกถา นอกเหนือจากนี้เป็นการแต่งเติม 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=03-08-2011&group=19&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=03-08-2011&group=19&gblog=7 Wed, 03 Aug 2011 12:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=02-08-2011&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=02-08-2011&group=19&gblog=6 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตไตรย ที่ปรากฎในพระไตรปิฎกและอรรถกถา นอกเหนือจากนี้เป็นการแต่งเติม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=02-08-2011&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=02-08-2011&group=19&gblog=6 Tue, 02 Aug 2011 12:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=01-08-2011&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=01-08-2011&group=19&gblog=5 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[ * เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย* กรณีธรรมกายตอนที่ 4 ต้นเรื่อง : จ้วงจาบพระธรรมวินัย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=01-08-2011&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=01-08-2011&group=19&gblog=5 Mon, 01 Aug 2011 10:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=25-07-2011&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=25-07-2011&group=19&gblog=4 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA["เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย" ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ กรณีธรรมกายตอนที่ 3 คำปรารภ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=25-07-2011&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=25-07-2011&group=19&gblog=4 Mon, 25 Jul 2011 21:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=18-07-2011&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=18-07-2011&group=19&gblog=3 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA["ติดอาวุธทางปัญญา" ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ กรณีธรรมกายตอนที่ 2 อนุโมทนา และ ภาคผนวกถาม-ตอบ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=18-07-2011&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=18-07-2011&group=19&gblog=3 Mon, 18 Jul 2011 13:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=17-07-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=17-07-2011&group=19&gblog=2 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[" ธรรมเทสกธรรม [5]" แสดงธรรมด้วยความเมตตา มุ่งประโยชน์เขา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=17-07-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=17-07-2011&group=19&gblog=2 Sun, 17 Jul 2011 16:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-07-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-07-2011&group=19&gblog=1 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA["ติดอาวุธทางปัญญา" ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ กรณีธรรมกายตอนที่ 1 บันทึกในการพิมพ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-07-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-07-2011&group=19&gblog=1 Wed, 13 Jul 2011 19:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-01-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-01-2009&group=12&gblog=2 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชาสังเวชนียสถาน 4 แห่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-01-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-01-2009&group=12&gblog=2 Thu, 08 Jan 2009 8:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-10-2008&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-10-2008&group=12&gblog=1 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์ที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-10-2008&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=08-10-2008&group=12&gblog=1 Wed, 08 Oct 2008 14:23:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-04-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-04-2009&group=10&gblog=3 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ธรรมะพ่อแม่ เป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-04-2009&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=13-04-2009&group=10&gblog=3 Mon, 13 Apr 2009 15:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=15-10-2008&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=15-10-2008&group=10&gblog=2 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่หาได้ยากในโลก ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก]]> พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐  อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตทุลลภสูตร      ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=15-10-2008&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=15-10-2008&group=10&gblog=2 Wed, 15 Oct 2008 16:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=06-09-2008&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=06-09-2008&group=10&gblog=1 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[การตอบแทนบุญคุณบิดามารดาที่ถูกวิธี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=06-09-2008&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=06-09-2008&group=10&gblog=1 Sat, 06 Sep 2008 15:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=2 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิงค์ข้อมูลการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=2 Mon, 21 May 2012 9:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=1 https://learn-tipitaka.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1 ดูอารมณ์ที่กระทบ ด้วยใจเป็นกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=learn-tipitaka&month=21-05-2012&group=1&gblog=1 Mon, 21 May 2012 10:45:28 +0700